Welkom
Met het AB Register wil Belpork vzw het antibioticagebruik binnen de varkenshouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd.
Het AB Register geeft zowel de varkenshouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkings-
basis voor bedrijven onderling.
VERSCHAFFERS
Het AB Register is toegankelijk voor drie types verschaffers: dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers. De verschaffer staat in voor de registratie van alle verschafte antibiotica bij de deelnemende varkenshouders en kan - op voorwaarde dat de producent toestemming geeft - de bedrijfsrapporten inkijken.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als verschaffer om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.
PRODUCENTEN
Het AB Register is toegankelijk voor varkenshouders die deel uitmaken van één van de deelnemende kwaliteitssystemen. De producent kan via het AB Register alle registraties voor zijn bedrijf raadplegen en de bedrijfsrapporten inkijken. Hij kan ook digitaal toestemming geven aan de verschaffers om de bedrijfsrapporten in te kijken.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als producent om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.