Welkom
Met het AB Register wil Belpork vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd.
Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkings-
basis voor bedrijven onderling.
Vacature AB Register

ENTHOUSIASTE COMMUNICATIEVE MEDEWERKER AB REGISTER

Als communicatieve medewerker van AB Register vzw zorg je mee voor de dagelijkse werking van het antibioticummonitoringsysteem. In AB Register wordt het antibioticumgebruik in de varkens-, pluimvee- en melkveesector gemonitord. Je komt dagelijks in contact met de veehouders die gebruik maken van het systeem: ruim 3.400 varkenshouders, 900 pluimveehouders en binnenkort meer dan 4000 melkveehouders. Daarnaast help je ook de verschaffers (dierenartsenpraktijken, mengvoederfabrikanten en apothekers) waar nodig verder bij het registreren van hun verschafte antibiotica.
Je werkt samen met en rapporteert aan de coördinator van  AB Register.

Interesse? Klik hieronder voor de uitgebreide vacature en contactgegevens!

VERSCHAFFERS
Het AB Register is toegankelijk voor drie types verschaffers: dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers. De verschaffer staat in voor de registratie van alle verschafte antibiotica bij de deelnemende veehouders en kan de beschikbare bedrijfsrapporten inkijken. Enkel de bedrijfs(begeleidende) dierenarts krijgt automatisch een volmacht om deze rapporten in te kijken, andere verschaffers moeten toestemming krijgen van de producent.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als verschaffer om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.
PRODUCENTEN
Het AB Register is toegankelijk voor varkens- en pluimveehouders die deel uitmaken van één van de deelnemende kwaliteitssystemen of die zich op vrijwillige basis aansluiten. De producent kan via het AB Register alle registraties voor zijn bedrijf raadplegen en de bedrijfsrapporten (voorlopig enkel beschikbaar voor varkenshouders) inkijken. Hij kan ook digitaal toestemming geven aan de verschaffers die dan zijn registraties en bedrijfsrapporten kunnen raadplegen.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als producent om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.