Welkom
Met het AB Register wil Belpork vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd.
Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkings-
basis voor bedrijven onderling.
NIEUW : AB Register VZW
Vanaf 1 mei start de helpdesk van de nieuwe VZW : AB REGISTER VZW
 
Het AB Register werd in 2014 door Belpork vzw ontwikkeld en was daarmee het eerste datacollectiesysteem in België waarmee het antibioticumgebruik op varkensbedrijven in kaart kon gebracht worden. In 2017 werd AB Register uitgebreid voor de pluimveesector en vanaf dit najaar zullen ook melkveebedrijven hun antibioticaverbruik kunnen monitoren via dit systeem. De waardering voor deze werkwijze blijft groeien en we blijven evolueren waardoor het niet meer mogelijk is om dit alles binnen Belpork te organiseren.
 
Daarom werd beslist om het beheer van AB Register onder te brengen in een aparte organisatie: AB REGISTER VZW. Deze organisatie is een overkoepelende structuur vanuit Belpork (varkenssector), Belplume (pluimveesector) en IKM Vlaanderen (melkveesector) waardoor de werking rond antibioticareductie en verantwoord antibioticagebruik nog efficiënter zal verlopen. Vanaf 1 mei kan u terecht bij de helpdesk van deze nieuwe vzw.

AB Register vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 52, 1030 Brussel
Tel: 02 552 81 19 | E-mail : helpdesk@abregister.be | Website: www.abregister.be 
VERSCHAFFERS
Het AB Register is toegankelijk voor drie types verschaffers: dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers. De verschaffer staat in voor de registratie van alle verschafte antibiotica bij de deelnemende veehouders en kan de beschikbare bedrijfsrapporten inkijken. Enkel de bedrijfs(begeleidende) dierenarts krijgt automatisch een volmacht om deze rapporten in te kijken, andere verschaffers moeten toestemming krijgen van de producent.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als verschaffer om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.
PRODUCENTEN
Het AB Register is toegankelijk voor varkens, pluimvee en melkveehouders die deel uitmaken van één van de deelnemende kwaliteitssystemen of die zich op vrijwillige basis aansluiten. De producent kan via het AB Register alle registraties voor zijn bedrijf raadplegen en de bedrijfsrapporten (voorlopig enkel beschikbaar voor varkenshouders) inkijken. Hij kan ook digitaal toestemming geven aan de verschaffers die dan zijn registraties en bedrijfsrapporten kunnen raadplegen.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als producent om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.