Welkom
Met het AB Register wil AB Register vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd. Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkings-basis voor bedrijven onderling.
Registratie van antibiotica voor melkvee gaat van start vanaf 1 oktober 2018!

IKM Vlaanderen heeft besloten om vanaf 1 oktober 2018 aan te sluiten bij AB Register vzw voor antibioticaregistratie in de melkveesector. Het registreren van de gebruikte antibiotica in AB Register zal door de verschaffer van de antibiotica gebeuren. Dit is meestal de bedrijfsdierenarts. Melkveehouders dragen echter wel de eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn.

Samengevat – hoe werkt het AB Register?

1.       De melkveehouder geeft éénmalig zijn toestemming voor uitwisseling van zijn bedrijfsgegevens op MCC (melknet.mcc-vlaanderen.be – tabblad “Mijn gegevens”).

2.       Vanaf 1 september 2018: De dierenarts registreert zijn dierenartsenpraktijk op https://verschaffer.abregister.be.
3.       Vanaf 1 oktober 2018: De dierenartspraktijk is in de mogelijkheid om antibiotica registraties te registreren op voorwaarde dat de melkveehouder zijn éénmalige             toestemming heeft gegeven op het MCC Melknet.
4.       Vanaf 1 oktober 2018: De melkveehouder kan zich aanmelden op het AB Register en kan zijn gegevens controleren.


Voor technische vragen in verband met de werking van het AB Register kunt u contact opnemen met de helpdesk van AB Register via helpdesk@abregister.be of +32 (0)2 552 81 19.

Voor bijkomende vragen met betrekking tot IKM-certificering kunt u steeds terecht op het secretariaat van IKM-Vlaanderen vzw via ikm@ikm.be of +32 (0) 78 15 47 10.

VERSCHAFFERS
Het AB Register is toegankelijk voor drie types verschaffers: dierenartsen, mengvoederfabrikanten en apothekers. De verschaffer staat in voor de registratie van alle verschafte antibiotica bij de deelnemende veehouders en kan de beschikbare bedrijfsrapporten inkijken. Enkel de bedrijfs(begeleidende) dierenarts krijgt automatisch een volmacht om deze rapporten in te kijken, andere verschaffers moeten toestemming krijgen van de producent.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als verschaffer om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.
PRODUCENTEN
Het AB Register is toegankelijk voor varkens-, pluimvee- en melkveehouders die deel uitmaken van één van de deelnemende kwaliteitssystemen of die zich op vrijwillige basis aansluiten. De producent kan via het AB Register alle registraties voor zijn bedrijf raadplegen en de bedrijfsrapporten (voorlopig enkel beschikbaar voor varkenshouders) inkijken. Hij kan ook digitaal toestemming geven aan de verschaffers die dan zijn registraties en bedrijfsrapporten kunnen raadplegen.

Hieronder vindt u meer informatie. Meld u aan als producent om toegang te krijgen tot de online webapplicatie.