Belplume vzw
Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn. Het kwaliteitssysteem omvat alle wettelijke voorwaarden zodat pluimveehouders voor hun pluimveeactiviteit onmiddellijk in orde zijn met de autocontrole. Via de bovenwettelijke eisen die zijn opgenomen, wordt het kwaliteitsniveau van de deelnemers onderstreept en wordt gelijkwaardigheid bekomen met buitenlandse systemen.

Belplume is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de bevordering van de consumptie en de ondersteuning van het imago van kippenvlees en eieren, via het beheren, coördineren en certificeren van IKB-projecten en kwaliteitslabels.

www.belplume.be