Laatste nieuws

  • 24 februari 2023

Mapping: eigen codes gebruiken, verwijderen of negeren in het AB Register

AB Register biedt de mogelijkheid om te werken met de bedrijfseigen codes die u als verschaffer hanteert in uw boekhoudpakket. Indien u dus liever andere dan de door AB Register gedefinieerde codes gebruikt om medicijnen, doeldieren of gebruiksindicaties aan te duiden, is het mogelijk om die andere codes te laten herkennen door AB Register. Voor de omzetting van de bedrijfseigen codes naar het AB Register maakt u dan gebruik van “Mapping”.

  • 19 januari 2023

Start overgangsperiode: aanpassing in AB Register wegens aankomende wijziging KB 21/07/2016

Op dit moment is er nog geen officiële berichtgeving over het moment waarop de aanpassing aan het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 in voege treedt. Desondanks willen we in AB Register reeds enkele aanpassingen uitvoeren en u de nodige informatie verschaffen zodat u zich er tijdig op kan voorbereiden.

Hoe AB Register te werk gaat

Met het AB Register wil AB Register vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het online registratieplatform AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd. Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkingsbasis voor bedrijven onderling.

Blijf op de hoogte!