Met het AB Register wil AB Register vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd. Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkingsbasis voor bedrijven onderling.

01/01/2014

Start van AB Register Varkens (binnen Belpork vzw)

Op 1 januari 2014 wordt het AB Register gelanceerd binnen Belpork. Alle producenten die erkend zijn binnen het BePork-kwaliteitssysteem zijn via het lastenboek verplicht om alle toegediende of verschafte antibiotica te laten registreren door de verschaffers van de producten.

2016

Schakeljaar in het Belgische veterinair antibioticabeleid

In 2016 worden er verschillende belangrijke evoluties gemaakt in het Belgisch veterinair antibioticabeleid zoals onder meer de ondertekening van het eerste convenant betreffende de vermindering van antibiotica in de dierlijke sector tussen de Federale overheid en alle betrokken sectorpartners.

In ditzelfde jaar voorziet de overheid nog een aangepaste wetgeving die het veterinair antibioticagebruik strenger reglementeert. Dit resulteert in de ontwikkeling van een nationaal datacollectiesysteem, Sanitel-Med. Dit systeem verplicht de registratie van het antibioticagebruik bij varkens, braadkippen, legkippen en vleeskalveren en geldt bijgevolg ook voor de varkenshouders die al actief zijn in het AB Register. De wettelijke verplichting gaat in vanaf 27/02/2017. In navolging van deze verplichting voorziet het AB Register 4 keer per jaar een automatische koppeling met Sanitel-Med. Wie op dat moment al met AB Register werkt, zal dus geen bijkomende inspanningen moeten leveren om aan de wetgeving te voldoen.

15/05/2017

Start AB Register Pluimvee

Op 15 mei 2017 sluit Belplume, het kwaliteitssysteem voor pluimveehouders, zich aan bij het AB Register. Via het lastenboek van Belplume worden alle deelnemers verplicht het antibioticagebruik te laten registreren in het AB Register.

Begin 2018

Oprichting AB Register vzw

Gezien de sector overschrijdende evolutie van AB Register is het niet meer mogelijk is om dit alles binnen Belpork vzw te organiseren.

Daarom wordt beslist om het beheer van AB Register onder te brengen in een aparte organisatie: AB REGISTER VZW. Deze organisatie is een overkoepelende structuur vanuit Belpork (varkenssector), Belplume (pluimveesector) en IKM Vlaanderen (melkveesector) waardoor de werking rond antibioticareductie en verantwoord antibioticagebruik nog efficiënter zal verlopen.

01/10/2018

Start AB Register Melkvee

Vanaf het najaar 2018 kunnen ook melkveebedrijven hun antibioticaverbruik monitoren via het AB Register. De melkveehouders die erkend zijn door IKM Vlaanderen dienen deel te nemen aan AB Register.

15/02/2022

Start AB Register Vleesvee

Vanaf het voorjaar van 2022 zullen de Vlaamse vleesveebedrijven die erkend zijn door Belbeef ook hun antibioticagebruik kunnen monitoren via AB Register. De vleesveehouders worden via hun deelname aan het Belbeef kwaliteitslabel verplicht om het verbruik te laten registreren in AB Register.

Organigram

AB Register vzw is een overkoepelende structuur die opgericht is vanuit Belpork vzw (varkenssector), Belplume vzw (pluimveesector) en IKM-Vlaanderen vzw (melkveesector). Het beslissend orgaan van AB Register vzw bestaat uit een Raad van Bestuur, waarvan de leden worden voorgedragen door de oprichtende leden (Belpork, Belplume en IKM-Vlaanderen) en het later toegetreden Belbeef. De bestuurders van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering verkozen. Een gemotiveerd team van medewerkers (coördinator en helpdesk) staat in voor de dagelijkse werking van AB Register vzw.

Het Bestuur

Debergh Renaat
Geen organisatie

Cerpentier Paul
ABS vzw
Van Heupen Laurien
BFA vzw
Gore Michael
FEBEV vzw
Vaes Roel
Boerenbond
Van Meirhaeghe Hilde
NBFB vzw
Van den Haute Hendrik
ABS vzw
Vandewynckel Anneleen
Fenavian vzw
Wytynck Wouter
Boerenbond
De Winter Tom
Belbeef vzw
Schiettecat Tom
Milcobel
Goyens Elias
BCZ CBL vzw

Coördinator

Lise Van Engeland

Projectmedewerkers

Roxane De Coninck

Steven Standaert

Blijf op de hoogte!