Het laatste nieuws van AB Register

  • 31 augustus 2021

Antibioticarapportering met NRT-tool - pluimvee

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk pluimveebedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per semester een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en aan u als verschaffer met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belplume vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool voor pluimvee(verder NRT-tool) ontwikkeld.

  • 23 april 2021

Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

De melkveesector zet zich in voor een verantwoord en duurzaam beleid inzake het gebruik van antibiotica.

  • 24 februari 2021

Aanpassingen in AB Register naar aanleiding van het Belplume grootgebruikersplan

Eerstdaags zullen de pluimveehouders een nieuw bedrijfsrapport van AB Register ontvangen betreffende de benchmarkperiode 01/01/2020 tot 31/12/2020. In het nieuwe benchmarkrapport voor pluimvee zijn er enkele zaken gewijzigd in vergelijking met de benchmarkrapporten uit het verleden.

  • 26 november 2020

Vernieuwde website AB Register

AB Register vzw streeft ernaar om zo helder mogelijk informatie door te geven aan haar leden. Daarom hebben we het gebruik van onze website vereenvoudigd en aangepast aan de actuele noden en verwachtingen van de gebruikers.

  • 20 november 2020

Mengvoederfabrikanten in AB Register

In AB Register worden alle registraties van antibioticagebruik verzameld en, na analyse van deze registraties, worden er ieder kwartaal benchmarkrapporten opgesteld voor de individuele varkenshouder en zijn dierenarts. Voor deze benchmarkrapporten is het belangrijk dat de antibioticaregistraties correct worden ingegeven in AB Register. Er blijken regelmatig fouten voor te komen bij registraties in AB Register die uiteindelijk kunnen leiden tot een foutenrapport of een foutieve kleurzone voor de varkenshouder. Om deze in de toekomst zoveel mogelijk te beperken geven we graag enkele tips mee via dit nieuwsitem.

  • 1 augustus 2020

Verdeling eerste melkveebedrijfsrapporten voor melkvee

AB Register Melkvee ging van start op 1 oktober 2018. In tussentijd sloten reeds 3922 melkveebedrijven zich aan bij AB Register. In de loop van de zomer 2020 wordt het eerste bedrijfsrapport van AB Register voor melkveehouders uitgebracht. Dit bedrijfsrapport geeft u als bedrijfsbegeleidende dierenarts een overzicht van het antibioticagebruik op de bedrijven van de producenten.

  • 1 juni 2020

Antibioticarapportering met NRT-tool

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk varkensbedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per kwartaal een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en zijn verschaffers met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belpork vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool (verder NRT-tool) ontwikkeld.

  • 2 januari 2020

AB Register heet u welkom op Agridagen 2020

Van vrijdag 28 februari tot zondag 1 maart 2020 is AB Register aanwezig op de derde editie van Agridagen 2020 in Weelde Depot, Geeneinde 54 te Ravels. Breng ons zeker een bezoek in Hal 1, stand 1441. Van harte welkom.

Blijf op de hoogte!