30 juni 2023

Maak het uzelf gemakkelijk en werk met slechts één databank voor al uw veehouders

In dit nieuwsbericht lichten we de nieuwe AB Register Light module toe. Ze maakt het mogelijk voor verschaffers om voor alle producenten te werken met slechts één databank, AB Register.

AB REGISTER LIGHT

De toekomstige uitbreiding van het K.B. van 21 juli 2016 betreffende het gebruik van geneesmiddelen naar alle doeldieren van pluimvee en rundvee bleek dé gelegenheid om de scope van het Register open te trekken. De nieuwe AB REGISTER LIGHT module laat toe dat u als verschaffer registreert voor alle producenten van varken, kip en rund (met uitzondering van vleeskalveren). 

Voor wie?

Een producent die deelneemt als AB Register Light deelnemer kan kosteloos deelnemen aan het AB Register. Deze producent krijgt geen toegang tot AB Register, noch zullen er rapporten of een NRT-tool voor deze producent opgemaakt worden.

Producenten die aangesloten zijn bij de kwaliteitslabels onder het beheer van Belpork vzw, Belplume vzw, Belbeef vzw en IKM-Vlaanderen vzw kunnen hier geen gebruik van maken. AB Register Light staat alleen open voor Vlaamse veehouders.

Wat is het voordeel voor u als verschaffer?

Voor dierenartsen
Indien al uw producenten aangesloten zijn bij het AB Register dan verbinden wij er ons toe om het nodige te doen om de registraties door te sturen naar Sanitel-Med. Zo kan u werken met slechts één databank én toch voldoen aan uw wettelijke verplichting tot registratie van antibiotica.*

Voor apothekers en mengvoederfirma’s
Als apotheker en mengvoederfirma kan u niet rechtstreeks registreren in Sanitel-Med. Deze AB Register Light module laat toe dat u zelf kan registreren in het AB Register voor producenten die niet erkend zijn door een kwaliteitslabel of vrijwillig deelnemen. Let op: een producent die op heden aangesloten is als ‘niet AB Register deelnemer’, dient zich aan te sluiten als AB Register Light deelnemer en de aansluitingsprocedure te doorlopen.

Hoe deelnemen?

Voor producenten 
De producenten die wensen aan te sluiten als AB Register Light deelnemer moeten een ingevuld en ondertekend aansluitingsformulier bezorgen aan AB Register vzw. In Veeportaal dienen de producenten het consultatieve mandaat voor AB Register vzw aan te vinken. Dit consultatief mandaat zorgt er louter voor dat AB Register vzw er zicht op heeft als het beslag een nieuwe eigenaar krijgt. De handleiding voor het geven van het consultatief mandaat in Veeportaal vindt u hier. Zodra de aansluiting als AB Register Light deelnemer verwerkt is, kunnen de verschaffers hun registraties voor de producent in het AB Register invoeren. Bij overname van een bedrijf dient de registratie als AB Register Light deelnemer uiteraard opnieuw te gebeuren.

Voor verschaffers
Als verschaffer hoeft u in het AB Register geen instellingen aan te passen om te kunnen registreren voor AB Register Light deelnemers. U dient er overigens wel voor te zorgen dat uw persoonlijke Sanitelnummer in AB Register correct is. Op basis van dit Sanitelnummer is AB Register in de mogelijkheid om registraties door te sturen naar Sanitel-Med. Kent u uw Sanitelnummer niet? U kan dit opzoeken in Veeportaal door de stappen in deze handleiding te volgen. Twijfels of een producent al dan niet is aangesloten in het AB Register? Stuur gerust een e-mail naar helpdesk@abregister.be Wij kijken het graag voor u na.

AB RAPPORTEN

De jaarlijkse melkveerapporten voor de benchmarkperiode 2022 werden op 20/06/2023 uitgestuurd. De varkensrapporten 2023.P1 werden op 22/06/2023 verzonden. Voor deze varkensrapportering loopt de benchmarkperiode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.
 

 

-------------------------

*AB Register doet het nodige om de geregistreerde gegevens door te sturen naar Sanitel-Med, zodat de verschaffer voldoet aan de wettelijke verplichting die op hem rust. Dit op voorwaarde dat de gegevens correct en tijdig geregistreerd werden in het AB Register zoals beschreven in de reglementen van AB Register waarvan de meest recente versie steeds te raadplegen is op www.abregister.be.

Blijf op de hoogte!