Ik ben producent

Het AB Register is toegankelijk voor alle veehouders die deel uitmaken van één van de deelnemende kwaliteitssystemen. Tot op heden zijn dat BePork en Colruyt voor varkenshouders, Belplume voor pluimveehouders en IKM-Vlaanderen & Belbeef voor Vlaamse rundveehouders. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis toe te treden.

Starten met AB Register

Neem het Reglement door vooraleer u met het AB Register aan de slag gaat. Zo maakt u kennis met alle mogelijkheden die het systeem biedt. Het Reglement kunt u vinden onder de 'Nuttige documenten'. Opgelet, er bestaat een reglement voor varkens, pluimvee en rundvee!
Producenten die over een erkenning beschikken voor minstens één van de deelnemende kwaliteitssystemen, nemen automatisch deel aan het ‘AB Register’. Producenten die niet over een erkenning beschikken bij één van de deelnemende kwaliteitssystemen, kunnen op vrijwillige basis aansluiten. Deze procedure staat beschreven in het Reglement.

Handige tips

 • Alle verschafte en toegediende antibiotica en zinkoxide producten worden door de verschaffer geregistreerd in AB Register. 
 • De lotgegevens voor pluimveebedrijven worden geregistreerd door de broeiers. 
 • In het producentenportaal kan iedere producent alle registraties voor zijn bedrijf inkijken. 
 • Veehouders kunnen er na analyse van de gegevens eveneens de bedrijfsrapporten raadplegen. 
 • De bedrijfs(begeleidende) dierenarts heeft altijd toegang tot alle registraties en rapporten van de producent. 
 • Daarnaast kan elke producent via zijn portaal een volmacht verstrekken aan andere verschaffers die hij ook toegang tot al zijn registraties en rapporten wil geven.

Top 5 meest gestelde vragen

AB Register is toegankelijk voor producenten die over een erkenning beschikken voor BePork, Colruyt, Belplume, IKM-Vlaanderen of Belbeef (Vlaamse producenten). Daarnaast is deelname op vrijwillige basis ook mogelijk (met uitzondering voor vleesvee). Deze procedure staat beschreven in het reglement. Voor alle details omtrent toegang tot het AB Register neemt u best contact op met uw kwaliteitssysteem: Belpork vzw (varkens), Belplume vzw (pluimvee), IKM Vlaanderen (melkvee) of Belbeef (vleesvee).

 

Alle producenten ontvangen hun gebruikersnaam en paswoord digitaal. 

 • Surf naar www.abregister.be. Druk op de knop ‘Aanmelden als producent’.
 • Klik op ‘Wachtwoord aanvragen’, vul uw inrichtingsnummer in en klik op ‘Stuur mijn logingegevens’. 
 • Vervolgens ontvangt u per e-mail een link om de opstartprocedure te doorlopen. Doorloop de opstartprocedure (éénmalig) door uw bedrijfsgegevens te controleren en eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen. 
 • Hier kan u ook uw wachtwoord instellen. 

U krijgt toegang tot de webapplicatie wanneer u de opstartprocedure succesvol heeft doorlopen. U ontvangt ter info ook een bevestigingsmail.

 

Producenten hebben geen rechten om registraties aan te passen of te verwijderen. Indien er een fout werd gemaakt of er werd een product geregistreerd dat u niet ontvangen hebt, kunt u dit via de webapplicatie melden. Uw verschaffer wordt hierdoor op de hoogte gebracht en wordt gevraagd om de fout recht te zetten. De producent hoeft hierbij verder niets te doen.
Informatie over het melden van fouten kunt u vinden via het reglement voor AB Register.

Er is ook een mogelijkheid om op vrijwillige basis deel te nemen aan AB register, zonder een erkenning te hebben voor één van de deelnemende lastenboeken. Op heden is dit niet mogelijk voor vleesvee. De toetredingsprocedure kan u raadplegen in het Reglement van AB Register.

Via het producentenportaal kunt u de status van alle gekoppelde registraties opvolgen:

 • een succesvolle koppeling wordt aangegeven door een groen vinkje achter de registratie.
 • een registratie waarvoor een koppeling niet mogelijk is, wordt aangegeven door een rood uitroepteken. Door hierop te klikken wordt de reden weergegeven waarom de koppeling niet kon worden gemaakt.

 

Volgende bedrijven zijn verplicht hun antibioticumgebruik te laten registreren via het AB Register:

 • Alle BePork-erkende varkensbedrijven.
 • Alle varkensbedrijven waarvan de afnemer deelname aan het AB Register vereist.
 • Alle Belplume-erkende bedrijven (zowel moederdier-, opfok-, leghennen- als braadkippenbedrijven).
 •  Alle IKM-Vlaanderen-erkende bedrijven.
 • Alle Vlaamse Belbeef-erkende bedrijven.

 

 

 

 

In het AB Register wordt er per inrichtingsnummer een login aangemaakt. Dit wil zeggen dat er slechts één login is per inrichting waarmee kan doorgeklikt worden naar de verschillende beslagen die op het bedrijf aanwezig zijn.

Nadat u uw toestemming heeft gegeven in Melknet om uw bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen aan het AB Register, moet u 24 uur wachten. Na deze 24 uur zijn uw gegevens beschikbaar in het AB Register en kan u uw wachtwoord aanvragen.

U kan inloggen via de login-knop.

U vindt de login-knop rechts bovenaan op de homepagina van www.abregister.be

Wanneer u zich registreert als veehouder, ontvangt u een inrichtings- en beslagnummer. Een beslagnummer wordt toegekend per diersoort en is als volgt opgebouwd: BE + inrichtingsnummer + annex van 4 cijfers (afhankelijk van de diersoort). Het inrichtingsnummer omvat dus enkel de 8 eerste cijfers van het beslagnummer.

Bijvoorbeeld:           

 • het beslagnummer = BE11111111-0101
 • het inrichtingsnummer = 11111111

Melkveebedrijven die al met AB Register werken voor een varkens- en/of pluimveebeslag moeten enkel via Melknet bij “Mijn gegevens-Extern” hun toestemming geven om hun bedrijfsgegevens beschikbaar te stellen aan het AB Register. Na 24 uur zal hun melkveebeslag zichtbaar worden in het producentenportaal waar zij ook het varkens- en/of pluimveebeslag consulteren. De Vlaamse door Belbeef erkende rundveebedrijven die met AB Register werken zullen automatisch gekend zijn in AB Register. De bestaande inloggegevens en wachtwoord voor het varkens -en/of pluimveebeslag zijn hetzelfde voor het rundveebeslag. Opgelet, dit geldt enkel voor beslagen met hetzelfde inrichtingsnummer!

Blijf op de hoogte!