1 juni 2022

Nieuwe functionaliteiten in het verschaffersportaal

Het verschaffersportaal van AB Register werd uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten in kader van het bedrijfsgezondheidsplan[1], hierna BGP genoemd, dit met het oog op verbetering van het gebruiksgemak voor de dierenartsenpraktijk.

Export erkenningen en deadlines BGP producenten

In het verschaffersportaal kan u via ‘BGP status’ filteren op ‘in orde’ of ‘nog niet in orde’. Voor de producenten met de BGP status ‘nog niet in orde’ dient er alsnog een (volgende) bedrijfsgezondheidsplan opgemaakt te worden. Wanneer bij een producent de BGP status ‘in orde’ staat, kan dit de volgende drie betekenissen hebben:
Het jaarlijkse bedrijfsgezondheidsplan werd reeds doorgestuurd (u hoeft dit jaar niets meer te ondernemen).
Het jaarlijkse bedrijfsgezondheidsplan werd nog niet opgemaakt, maar het is nog te vroeg om het volgende bedrijfsgezondheidsplan te kunnen opmaken.
De producent is geen BePork deelnemer en dus hoeft er geen bedrijfsgezondheidsplan opgemaakt te worden.
Voor groepspraktijken is er ook de filter ‘Dierenarts’, zo kan er een selectie opgemaakt worden van producenten per dierenarts in de groepspraktijk.

Vanaf heden zal het ook mogelijk zijn om een Excel export te nemen van de gegevens van de producenten die een automatische volmacht hebben gegeven. Klik hiervoor onderaan het verkorte overzicht van producenten op ‘Exporteer dit resultaat’.

[1]Op heden enkel van toepassing voor producenten erkend door het BePork label.

In de export naar Excel krijgt u een overzicht van de producenten met daarin de volgende gegevens:
Naam
Beslagnummer
Adres
Dierenarts
Volmacht sinds
BGP Status
Deadline BGP
BePork
Colruyt
Vrijwillige deelname
Deze lijst is een momentopname van de BGP status en de erkenning van het lastenboek voor iedere producent. Gezien dit een wisselend gegeven is kan deze lijst van dag tot dag wijzigen.

Enkel voor het lastenboek BePork dient er een BGP opgemaakt te worden. De status ‘in orde’ kan bij de BePork producenten wijzigen naar ‘nog niet in orde’ van zodra het volgende BGP opgemaakt kan worden. Producenten die aangeduid staan in de lijst als zijnde Colruyt erkend of vrijwillige deelnemer krijgen automatisch de status ‘in orde’.

Opmaak van het BGP via eigen boekhoudprogramma

Indien u als dierenarts liever met uw eigen software een BGP opstelt dan is dit mogelijk. De template hiervoor dient voorafgaandelijk wel goedgekeurd te worden door Belpork vzw. U kan deze template ter goedkeuring voorleggen bij Belpork vzw via: info@belpork.be.

In het geval dat u met uw eigen software werkt dan dient u dit aan te duiden in uw verschaffersportaal. Dit opdat u en de producenten geen melding meer zouden krijgen dat het BGP ingediend dient te worden opgemaakt in het AB Register portaal.

Onder de knop ‘instellingen’ – ‘BGP instellingen’ kan u aanduiden of u via AB Register werkt of gebruik maakt van uw eigen systeem. Standaard zal aangeduid staan dat u gebruik maakt van AB Register.

Volmacht als bedrijfsbegeleidende dierenarts

U kan enkel een BGP opmaken indien u van de producent een automatische volmacht kreeg als bedrijfsbegeleidende dierenarts. Een verstrekte volmacht volstaat niet om een BGP op te maken.

Volledige handleiding BGP

Blijf op de hoogte!