20 november 2020

Mengvoederfabrikanten in AB Register

In AB Register worden alle registraties van antibioticagebruik verzameld en, na analyse van deze registraties, worden er ieder kwartaal benchmarkrapporten opgesteld voor de individuele varkenshouder en zijn dierenarts. Voor deze benchmarkrapporten is het belangrijk dat de antibioticaregistraties correct worden ingegeven in AB Register. Er blijken regelmatig fouten voor te komen bij registraties in AB Register die uiteindelijk kunnen leiden tot een foutenrapport of een foutieve kleurzone voor de varkenshouder. Om deze in de toekomst zoveel mogelijk te beperken geven we graag enkele tips mee via dit nieuwsitem.

20 november 2020

In AB Register worden alle registraties van antibioticagebruik verzameld en, na analyse van deze registraties, worden er ieder kwartaal benchmarkrapporten opgesteld voor de individuele varkenshouder en zijn dierenarts. Voor deze benchmarkrapporten is het belangrijk dat de antibioticaregistraties correct worden ingegeven in AB Register. Er blijken regelmatig fouten voor te komen bij registraties in AB Register die uiteindelijk kunnen leiden tot een foutenrapport of een foutieve kleurzone voor de varkenshouder. Om deze in de toekomst zoveel mogelijk te beperken geven we graag enkele tips mee via deze nieuwsbrief.

Het belang van het correcte doeldier in AB Register

Voor de opmaak van de benchmarkrapporten wordt er rekening gehouden met de aanwezige doeldieren en dieraantallen uit Sanitel. Als een registratie wordt aangemaakt voor een doeldier dat aanwezig is op het bedrijf kan er een analyse gemaakt worden.

Een veelvoorkomend probleem is dat bepaalde medicatie in de boekhoudpakketten standaard aan één type doeldier wordt gelinkt. De registraties worden vervolgens met het foutieve doeldier aangemaakt in AB Register. Dit kan ervoor zorgen dat de individuele varkenshouder een foutenrapport ontvangt omdat er op deze manier geen analyse gemaakt kan worden van deze registraties. Naast deze foutenrapporten kan dit ook tot gevolg hebben dat de analyse van het bedrijf niet correct is en dat de varkenshouder op deze manier onterecht in een bepaalde kleurzone wordt ingedeeld.

TIP: Daarom zouden wij u willen verzoeken om bij het aanmaken van de registraties de nodige aandacht te schenken aan het doeldier dat geselecteerd wordt zodat dit ten allen tijde overeenkomt met het doeldier waaraan deze medicatie werkelijk werd verschaft.

Een voorschrijvende dierenarts moet altijd gekend zijn in AB Register

U als mengvoederfabrikant kan de voorgeschreven medicatie registreren in AB Register. Deze registraties zijn slechts volledig correct als ook alle gegevens van de voorschrijvende dierenarts gekend zijn in het AB Register.

TIP: Dierenartsen die medicatie voorschrijven zonder te verschaffen moeten zich ook altijd registreren in AB Register.

Deze informatie is namelijk cruciaal om de registraties te kunnen doorsturen naar Sanitel-Med zodat de veehouder zijn wettelijke verplichting tot registratie van de voorgeschreven antibiotica nakomt. Bovendien worden de registraties in Sanitel-Med gebruikt voor de opmaak van de periodieke benchmarkrapporten voor de varkens. Indien deze registraties niet doorgestuurd kunnen worden naar Sanitel-Med kan dit leiden tot foutieve benchmarking.

Producenten die niet over een erkenning beschikken bij één van de deelnemende kwaliteitssystemen en niet op vrijwillige basis aansluiten bij AB Register, maar wel de mogelijkheid wensen te geven aan de mengvoederfirma en/of apotheker om de voorschriften voor gemedicineerd voer te registreren in AB Register, kunnen gebruik maken van de module ‘Niet AB Register deelnemer’.

Ook voor deze voorschriften is het belangrijk dat de voorschrijvende dierenarts gekend is in het AB Register en dat het juiste ordenummer bij het aanmaken van registraties wordt doorgegeven.

TIP: De voorschrijvende dierenartsen kunnen zich kosteloos online inschrijven in het AB Register via de volgende link: https://verschaffer.abregister.be/register

Blijf op de hoogte!