24 februari 2023

Mapping: eigen codes gebruiken, verwijderen of negeren in het AB Register

AB Register biedt de mogelijkheid om te werken met de bedrijfseigen codes die u als verschaffer hanteert in uw boekhoudpakket. Indien u dus liever andere dan de door AB Register gedefinieerde codes gebruikt om medicijnen, doeldieren of gebruiksindicaties aan te duiden, is het mogelijk om die andere codes te laten herkennen door AB Register. Voor de omzetting van de bedrijfseigen codes naar het AB Register maakt u dan gebruik van “Mapping”.

Mapping in het AB Register

Als verschaffer kan u de codes van uw voorkeur zelf instellen in uw AB Register verschafferportaal. De knop ‘Instellingen’ op de homepagina opent het ‘Mapping’-menu. De knoppen ‘Medicijn mapping’, ‘Doeldier mapping’ en ‘Gebruiksindicatie mapping’ daar laten toe om de  codes die in het boekhoudpakket gehanteerd worden door AB Register te laten herkennen.    
   
     a. Een mapping toevoegen in het AB Register

Om een eigen code toe te voegen klikt u op de groene knop ‘Voeg mapping toe’. U kan de code van uw keuze ingeven en vervolgens het bedoelde medicijn, doeldier of gebruiksindicatie. Eenmaal bewaard zal AB Register de bedrijfseigen code in uw registraties steeds herkennen.
 
    b. Een mapping verwijderen uit het AB Register

Een mapping wordt verwijderd door in het overzicht van de doeldier-, medicijn- of gebruiksindicatiecodes op het kruisje onder ‘Verwijder’ te klikken. Het verschafferportaal zal deze eigen code niet meer herkennen.

 

c. Toch een verkeerde mapping gebruikt? Aanvullen of negeren

Als uw boekhoudpakket nog onbekende mappings zou hanteren, verschijnt in het Instellingen-menu een pop-upscherm ‘Vul ontbrekende mappings aan’.

Als men de niet-gedefinieerde code daadwerkelijk wil gaan gebruiken, kan men het bedoelde doeldier, medicijn of gebruiksindicatie aanduiden door middel van een keuze- of opzoekmenu. Daarna zal het AB Register portaal deze eigen code steeds herkennen.

Als men de niet-gedefinieerde code niet wil gebruiken, geeft hetzelfde scherm de mogelijkheid om de code in de toekomst te negeren.

 

Als de verschaffer een onbekende mapping negeert, zullen de registraties waarin deze code werd gebruikt niet opgenomen worden in het overzicht van registraties. Deze eigen code zal in het AB Register verschafferportaal voortaan niet meer herkend worden. In tegenstelling tot de verwijderde codes zal bij een volgend gebruik niet meer voorgesteld worden om de ontbrekende mapping aan te vullen. Een genegeerde code kan pas opnieuw in gebruik genomen worden eenmaal zij volledig verwijderd werd.
 
Nog vragen?

Er staat een uitgebreide handleiding voor het aanmaken, verwijderen en negeren van mappings ter beschikking bij de nuttige documenten voor verschaffers op onze webpagina. Over de aanpassingen in AB Register vanaf 1 maart 2023, in het bijzonder aan de vaste codes voor gebruiksaanwijzingen en doeldieren, las u reeds in onze nieuwsbrief van januari. En zoals steeds helpt ook de helpdesk van het AB Register u graag verder.

Met vriendelijke groeten,AB Register vzw
T 02 808 50 93 | helpdesk@abregister.be
AB Register vzw
Koning Albert II-laan 35 bus 52 | 1030 Brussel
RPR Brussel | BE 0689 90 36 89 | www.abregister.be

Blijf op de hoogte!