27 oktober 2022

Aanpassing registraties AB Register wegens wijziging KB 21/07/2016

Er zal een aanpassing gebeuren van het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en de verantwoordelijken van de dieren. Deze wijziging zal ook een invloed hebben op het registreren van antibiotica in AB Register.

Aanpassing registraties AB Register wegens wijziging KB 21/07/2016

Wat verandert er voor u in AB Register?

• Uitbreiding wettelijke verplichting voor pluimvee en rundvee

Bij het in voege treden van de wijziging van het Koninklijk Besluit zal het wettelijke verplicht worden om ook het antibioticumgebruik voor alle runderen en pluimvee van de soorten kip en kalkoen te registreren.

Om te voldoen aan deze wettelijke verplichting zullen extra doeldieren voor pluimvee worden toegevoegd in AB Register. De reeds bestaande doeldieren voor pluimvee blijven ongewijzigd. De definitieve lijst voor pluimvee met bijhorende codes zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden. De doeldieren van rundvee (melkvee en vleesvee) blijven ongewijzigd in AB Register.

Zoals u weet, voorziet AB Register nu reeds een automatische koppeling tussen AB Register en Sanitel-Med voor de varkens en pluimvee (enkel braadkip en legip) zodat alle antibioticaregistraties van AB Register deelnemers doorgegeven kunnen worden aan Sanitel-Med. Deze automatische koppeling zal bij het in voege treden van de wijziging van het Koninklijk Besluit uitgebreid worden voor melkvee, vleesvee en alle doeldiercategorieën van pluimvee in AB Register zodat u in orde bent met de wettelijke verplichting. Vier keer per jaar zal er een koppeling worden gemaakt met Sanitel-Med. Deze koppeling zal telkens gebeuren op volgende data lock points: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Bij elk data lock point worden de registraties van het voorgaande kwartaal doorgegeven aan Sanitel-Med. Voor deze koppeling hoeft u zelf niets te doen.

• Vermelding van gebruiksindicatie wordt verplicht

Daarnaast zal de wijziging aan het Koninklijk Besluit de vermelding van een gebruiksindicatie bij alle antibioticaregistraties verplicht maken. Dit is momenteel een optioneel veld in AB Register. Mogelijks worden de lijsten met gebruiksindicaties daartoe voor elke diersoort aangepast. Zodra de definitieve lijst met bijhorende codes vastligt, zal dit u worden meegedeeld.

Timing?

Op het moment van schrijven is er nog geen officiële berichtgeving over het moment waarop de aanpassing aan het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 in voege treedt. AB Register volgt dit dossier op de voet en communiceert hierover zodra de timing concreet is, maar waarschijnlijk zal deze aanpassing ten laatste 01/01/2023 in voege treden.

Heeft u alvast vragen, neem dan zeker contact op met de helpdesk van AB Register vzw. Wij helpen u graag verder.

Blijf op de hoogte!