15 februari 2022

Start registratie van antibiotica voor Belbeef producenten in AB Register

In de nieuwe versie 4 van het lastenboek voor rundvleesproductie, de zogenaamde Belbeef Standaard, is de bepaling van de registratie van verschafte en toegediende antibiotica van een ‘aanbeveling’ naar een ‘verplichting’ gegaan.

Start registratie van antibiotica voor Belbeef producenten in AB Register

In de nieuwe versie 4 van het lastenboek voor rundvleesproductie, de zogenaamde Belbeef Standaard, is de bepaling van de registratie van verschafte en toegediende antibiotica van een ‘aanbeveling’ naar een ‘verplichting’ gegaan. Deze registratie kan gebeuren via Bigame in Wallonië en via AB Register in Vlaanderen. 

Dit betekent dat de verschaffer binnenkort alle verschafte en toegediende antibiotica voor vleesvee van Vlaamse Belbeefdeelnemers zal moeten registreren in AB Register. De veehouder draagt de eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de geregistreerde gegevens correct zijn. Op heden is het dus enkel mogelijk voor Belbeef producenten 

De software van AB Register werd hiervoor aangepast en is sinds 15/02/2022 beschikbaar.U kan dus nu antibioticaregistraties registreren op vleesvee in AB Register op voorwaarde dat de vleesveeproducent gekend is in AB Register.

In de Belbeef Standaard wordt er een overgangsperiode voorzien tot 1 april 2022. Vanaf 1 april 2022 zal de registratie van antibiotica door de verschaffers ook gecontroleerd worden tijdens de audits. Hierover zal nog verdere communicatie gebeuren aan de Belbeefdeelnemers door Belbeef vzw.

De registratie van antibiotica voor rundvee zou volgens het FAGG sowieso wettelijk verplicht worden in de zomer van 2022.

Wat verandert er voor u in AB Register?

- Omwille van deze uitbreiding van AB Register voor vleesvee, werd de huidige ‘Melkveeknop’ in AB Register veranderd in een ‘Rundveeknop’. Alles van zowel melkvee als vleesvee wordt onder deze aangepaste knop gebundeld 

- De volgende doeldiercategorieën zijn voor rundvee beschikbaar:

  • 0-3 maanden melkvee (= BO1)
  • 3-8 maanden melkvee (= BO2)
  • 8-24 maanden melkvee (= BO3)
  • +24 maanden melkvee (= BO4)
  • 0-3 maanden vleesvee (= BO6)
  • 3-8 maanden vleesvee (= BO7)
  • 8-24 maanden vleesvee (= BO8)
  • +24 maanden vleesvee (=BO9)

De categorie ‘Andere’ (= BO5) die tot op heden in AB Register gekend was, zal verdwijnen.

Opmerking: Deze doeldiercategorieën zijn onder voorbehoud, aangezien er momenteel nog een discussie lopende is om dezelfde vier leeftijdscategorieën ook voor type ‘mixed’ toe te voegen. Mocht dit nog veranderen, dan zal u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

Alle technische informatie is terug te vinden via het reglement op de website van AB Register: https://abregister.be//swfiles/files/2021-12-14-Handleiding-Rundvee-versie-3_NL_DEF.pdf

Hoe kan de verschaffer zich aanmelden op het AB Register

Dierenartsenpraktijken die tot op heden nog niet ingeschreven zijn bij AB Register kunnen dit doen via: https://verschaffer.abregister.be/register

Hoe kan de producent zich aanmelden op het AB Register om zijn gegevens te controleren?

De producenten die reeds aangemeld zijn in het AB Register met een melkvee-, pluimvee- of varkensbeslag met eenzelfde inrichtingsnummer[1] als het nieuwe vleesveebeslag dienen geen nieuw wachtwoord aan te vragen. Zij kunnen aanmelden met de reeds gekende logingegevens.

Alle nog niet aangemelde Vlaamse Belbeefproducenten kunnen de volgende procedure volgen om een wachtwoord aan te vragen: https://abregister.be//swfiles/files/20201221_Leidraad-wachtwoord-aanvragen-als-producent.pdf. Ze worden hier eerstdaags via de nieuwsbrief van Belbeef van op de hoogte gesteld.

[1] Inrichtingsnummer: de eerste 8 cijfers van het beslagnummer zonder prefix ‘BE’ en suffix ‘0101/0201/0301’

VOOR TECHNISCHE VRAGEN:

 - Problemen met aanmelden
- Registraties in AB Register
- Verschaffers en volmachten

Contacteer AB Register:

Tel.: +32 (0)2 552 81 19

E-mail: helpdesk@abregister.be

VOOR INHOUDELIJKE VRAGEN:

 - Inhoud lastenboek
-  Audits
- Aanpassingen bedrijfsgegevens

 Contacteer Belbeef:

Tel.:+32 (0) 2 880 22 07

E-mail: info@belbeef.be

 

Blijf op de hoogte!