16 december 2022

Filter geel in gevarenzone & Wijziging K.B. 21/07/2016

In dit nieuwsbericht lichten we een nieuwe functionaliteit in het AB Register verschaffersportaal toe: de filter kleurcode geel in gevarenzone. Daarnaast geven we een stand van zaken bij de geplande wijziging van het K.B. van 21 juli 2016.

Nieuwe filter kleurcode geel in gevarenzone & Wijziging K.B. 21/07/2016

Filter kleurcode geel in gevarenzone

De verschillende diersectoren hebben zich geëngageerd om de komende jaren verdere reducties in antibioticagebruik te realiseren. De vastgelegde BD100-aandachts- en actiewaarden zullen progressief afnemen. Om de veehouders en hun verschaffers nog beter voor te bereiden op deze afname wordt in de loop van de week van 12 tot 16 december 2022 een nieuwe functionaliteit in het AB Register verschaffersportaal voorzien: de filter ‘geel in gevarenzone’.
 
Deze filter laat verschaffers toe om snel de rapporten op te vragen van hun producenten die nu nog net in de gele kleurscore zitten, maar bij een volgende aanpassing van de grenswaarden wel een rode kleurscore zouden hebben op basis van het huidige antibioticumgebruik.

- Waar vindt u de nieuwe filter?

Voorlopig is de filter ‘geel in gevarenzone’ enkel beschikbaar voor de varkensrapporten in het verschaffersportaal. Wanneer u als verschaffer het varkensportaal opent, vindt u de functie terug in het selectiemenu onder de knop ‘Mijn rapporten’.

- Hoe werkt de filter?

Als u rapporten van varkensproducenten wil oproepen die nu in de gele aandachtszone vallen maar zich bij een volgende afname van de actiewaarden in de rode zone zouden bevinden, duidt u bij ‘Geel in gevarenzone’  de optie ‘Ja’ aan. Vervolgens klikt u op ‘Zoek’. Het resultatenoverzicht geeft dan alleen de rapporten met kleurcode ‘Geel in gevarenzone’ weer. 

- Wanneer wordt de volgende afname van de actiewaarden verwacht?

Op 1 januari 2023 worden de actiewaarden voor de varkens aangepast. Dit betekent dat de nieuwe actiewaarden van toepassing gaan zijn bij het rapport 2022.P4, dat voorzien wordt in maart 2023. De aanpassing gebeurt volgens het voorziene reductiepad uit het Antibioticaconvenant 2021-2024.

Wijziging K.B. van 21 juli 2016
 
Er werd eerder aangekondigd dat de aanpassing aan het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 vermoedelijk vanaf 1 januari 2023 in voege zou treden. Deze wijziging heeft invloed op de registratie van antibiotica. Er zal namelijk een uitbreiding van de wettelijke verplichting tot registratie van antibiotica voor pluimvee (alle soorten kip en kalkoen) en rundvee komen. Anderzijds zal dit ervoor zorgen dat de vermelding van een gebruiksindicatie verplicht zal worden.
 
Vanuit de overheid werd ons echter meegedeeld dat deze datum niet gehaald zal worden. De wijziging zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden, maar een exacte datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, en dus het in voege treden, is nog niet gekend.
 
Op heden zal er dus in het AB Register nog niets wijzigen softwarematig en blijven alle doeldieren en gebruiksindicaties ongewijzigd.
 
Wij volgen dit dossier verder op de voet en brengen u op de hoogte van zodra wij hier concreet meer nieuws over hebben.

Blijf op de hoogte!