19 januari 2023

Start overgangsperiode: aanpassing in AB Register wegens aankomende wijziging KB 21/07/2016

Op dit moment is er nog geen officiële berichtgeving over het moment waarop de aanpassing aan het Koninklijk Besluit van 21 juli 2016 in voege treedt. Desondanks willen we in AB Register reeds enkele aanpassingen uitvoeren en u de nodige informatie verschaffen zodat u zich er tijdig op kan voorbereiden.

Wat verandert er voor u in AB Register?

  • Aanpassing van de diercategorieën voor pluimvee

Bij het in voege treden van de wijziging van het Koninklijk Besluit zal het wettelijke verplicht worden om ook het antibioticumgebruik voor alle runderen en pluimvee van de soorten kip en kalkoen te registreren.

Om reeds te voldoen aan deze komende wettelijke verplichting zijn sinds 19/01/2023 twee extra doeldieren voor pluimvee toegevoegd aan de huidige lijst voor pluimvee in AB Register, namelijk ‘Ouderdieren Kalkoen’ en ‘Opfok Ouderdieren Kalkoen’. Daarnaast wordt ook het huidige doeldier ‘Kalkoen’ opgesplitst in ‘Kalkoen Hen’ en ‘Kalkoen Haan’. De doeldieren van rundvee (melkvee en vleesvee) en varkens blijven ongewijzigd in AB Register. Hieronder kan u de definitieve lijst voor pluimvee en bijhorende codes in AB Register terugvinden. Deze aanpassing voor pluimvee dient tegen ten laatste 28/02/2023 te gebeuren.

(Ter info: Indien u als verschaffer wenst te registreren voor een pluimveeproducent in AB Register die (nog) niet aangesloten is bij Belplume, is dit mogelijk via vrijwillige deelname van de producent. Hier kan u het aansluitingsformulier voor vrijwillige deelname terugvinden: https://www.belplume.be/Documenten-1p55.php)
 
Zoals u weet, voorziet AB Register nu reeds een automatische koppeling tussen AB Register en Sanitel-Med voor de varkens en pluimvee (enkel braadkip en legkip) zodat alle antibioticaregistraties van AB Register deelnemers doorgegeven kunnen worden aan Sanitel-Med.  AB Register zal door middel van deze koppeling het nodige doen opdat de veehouders en verschaffers in orde zijn in geval van wettelijke verplichting voor melkvee, vleesvee en alle doeldiercategorieën van pluimvee in AB Register.

  • Verplichte melding van gebruiksindicatie en aanpassing van de lijst met gebruiksindicaties

Daarnaast zal de wijziging aan het Koninklijk Besluit de vermelding van een gebruiksindicatie bij alle antibioticaregistraties verplicht maken. Dit is momenteel een optioneel veld in AB Register.

  1. Omwille van deze komende wettelijke verplichting werd de huidige lijst voor gebruiksindicaties recentelijk herbekeken voor Sanitel-Med. Voor het gebruiksgemak is er beslist om in AB Register dezelfde lijst en codes als Sanitel-Med te hanteren. Enkel voor pluimvee zijn er een aantal extra gebruiksindicaties in AB Register die mogelijk zijn om te gebruiken.  Hieronder kan u de nieuwe lijst van gebruiksindicaties met bijhorende codes terugvinden. Deze zijn sinds 19/01/2023 bruikbaar in AB Register. Aangezien we beseffen dat dit enige aanpassing vereist langs uw kant, zullen de oude gebruiksindicaties en bijhorende codes ook nog bruikbaar zijn tot en met 28/02/2023. Vanaf 01/03/2023 worden enkel nog maar de nieuwe lijst en bijhorende codes aanvaard! Indien er dan nog doorgestuurd wordt op basis van de oude codes, zal hiervoor een nieuwe mapping aangemaakt worden en worden de registraties niet aanvaard in AB Register.
     
  2. Daarnaast zal de vermelding van een gebruiksindicatie, tot nu toe een optioneel veld in AB Register, vanaf 01/03/2023 verplicht worden in AB Register.

 
Alle data vernoemd in bovenstaande communicatie zijn onder voorbehoud van een eventuele eerdere publicatie van de aanpassing van het KB van 21/07/2016.

Heeft u alvast vragen, neem dan zeker contact op met de helpdesk van AB Register vzw. Wij helpen u graag verder.

Bijlage 1: Lijst gebruiksindicaties 

 

Bijlage 2: Lijst doeldieren

Blijf op de hoogte!