4 augustus 2023

Gewijzigd KB van 21 juli 2016 in werking vanaf 10 augustus 2023

Op 31 juli werd het gewijzigde KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren gepubliceerd.

Vanaf 10 augustus 2023 zullen dierenartsen wettelijk verplicht zijn om ook het antibioticagebruik bij runderen en alle soorten kippen en kalkoenen te registreren. Bovendien moet de gebruiksindicatie waarvoor het antibioticum werd voorgeschreven, verschaft of toegediend beschreven worden.

Wat betekent dit concreet voor u met betrekking tot AB Register?

  • Koppeling met Sanitel-Med

Zoals u weet, voorziet AB Register nu reeds een automatische koppeling tussen AB Register en Sanitel-Med voor de varkens en pluimvee (enkel braadkip en legkip) zodat alle antibioticaregistraties van AB Register deelnemers doorgegeven kunnen worden aan Sanitel-Med. Op deze manier bent u in orde voor de wettelijke verplichting: enkel registreren in AB Register is dus voldoende. 

De koppeling met Sanitel-Med gebeurt 4 keer per jaar: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Op elk data lock point worden de registraties van het voorgaande kwartaal afgesloten en doorgegeven aan Sanitel-Med. Om in orde te zijn met de lastenboeken van de kwaliteitslabels is het essentieel dat de registraties in het AB Register ingegeven blijven worden, aangezien er enkel een koppeling van AB Register naar Sanitel-Med is en niet omgekeerd.

AB Register zal bij in het voege treden van het gewijzigde KB van 21 juli 2016 door middel van deze koppeling het nodige doen opdat de veehouders en verschaffers ook in orde zijn voor melkvee, vleesvee en alle doeldiercategorieën van pluimvee (kip en kalkoen) in AB Register.

  • Verplichte melding van gebruiksindicatie

AB Register anticipeerde al eerder op deze wijziging. De aanduiding van de gebruiksindicatie is sinds 1 maart 2023 een verplicht veld bij het invullen van antibioticaregistraties. Graag verwijzen we naar onze nieuwsbrief van januari 2023 voor meer informatie.

We brengen ook onze nieuwsbrief van juni in herinnering waarin we de AB Register Light formule voorstelden. De AB Light formule laat toe om ook voor uw Vlaamse producenten die niet bij een kwaliteitslabel zijn aangesloten, aan de wettelijke verplichtingen te voldoen via het AB Register.

 

Blijf op de hoogte!